โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอรรถญาสาธิตปีการศึกษา  2560
เริ่มการแข่งขันในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2560
รายการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล, กีฬาว่ายน้ำ, กีฬาปิงปอง, กีฬาแฮนด์บอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาชักเย่อ, กีฬาวิ่งผลัด, กีฬาวิ่งกระสอบ
   
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เลขที่ 359 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 02-916-3357 E-mail : attyaschool@gmail.com ,Line ID : atyschool ,www.aty.ac.th

 

สถิติเหรียญ
รวม
สีเขียว 2 - 1 3
สีเหลือง - 3 1 4
สีชมพู 2 - 2 4
สีฟ้า 2 3 2 7
สีม่วง 1 1 1 3

 

กรรมการตัดสิน

 ครูภราดล พินิจพล      

ครูเดชาธร สุวรรณรินทร์

ครูสมเกียรติ ต๊ะตุ้ย      

ครูอรุณี   ศุภวิมุติ        

ครูนำพล  หารมาก

ครูมณีรัตน์ สิงห์แก้ว

ครูโศภิษฐา   ณ กลองดี

ครูปฏิมา  ศรีศศลักษณ์

ครูพณัฐดา  อุดมพิบูลย์ 

ครูสุดา  เข็มกลัดทอง

 


          

ผลการแข่นขัน

คู่ที่

ประเภท

เวลา

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

เข้ารอบ

วันที่  6  ธันวาคม 2560

1

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.1-3 )

14.10 น.

สีชมพู - สีม่วง

สีชมพู 0 - 2 สีม่วง

สีม่วง

2

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.4-6 )

14.10 น.

สีชมพู –  สีเหลือง

สีชมพู 1 - 2 สีเหลือง

สีเหลือง

3

กีฬาวอลเลย์บอล หญิง( ป.6-ม.2)

14.10 น.

สีม่วง - สีเขียว

สีม่วง 2 - 1 สีเขียว

สีม่วง

วันที่  8  ธันวาคม 2560

4

กีฬาฟุตบอลชาย ( ม.1-2 )

13.20 น.

สีม่วง – สีฟ้า

สีม่วง 1 - 4 สีฟ้า

สีฟ้า

5

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.1-3 )

13.20 น.

สีเหลือง - สีเขียว

สีเหลือง 0 - 3 สีเขียว

สีเขียว

6

กีฬาวอลเลย์บอล หญิง( ป.6-ม.2)

13.20 น.

สีเหลือง -สีชมพู

สีเหลือง 0 - 2 สีชมพู

สีชมพู

วันที่ 12  ธันวาคม 2560

7

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.4-6 )

 

สีม่วง –  สีฟ้า

สีม่วง 0 - 4 สีฟ้า

สีฟ้า

8

กีฬาฟุตบอลชาย ( ม.1-2 )

 

สีเขียว – สีชมพู

สีเขียว 0 - 1 สีชมพู

สีชมพู

9

กีฬาแฮนด์บอลหญิง  ( ป.4-6 )

 

สีม่วง –  สีเหลือง

 

 

วันที่ 13  ธันวาคม 2560

10

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.1-3 )

 

สีม่วง – สีฟ้า

สีม่วง 2 - 0 สีฟ้า

สีม่วง

11

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.4-6 )

 

สีฟ้า – สีเขียว

สีฟ้า 1 - 0 สีเขียว

สีฟ้า

12

กีฬาแฮนด์บอลหญิง  ( ป.4-6 )

 

สีเขียว – สีฟ้า

สีเขียว 2 - 11 สีฟ้า

สีฟ้า

13

กีฬาแฮนด์บอลหญิง  ( ป.4-6 )

 

สีม่วง – สีชมพู

สีม่วง 5 - 1 สีชมพู

สีม่วง

 

คู่ที่

ประเภท

เวลา

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

วันที่  15   ธันวาคม 2560

14

กีฬาฟุตบอลชาย ( ม.1-2 )

 

สีชมพู- สีเหลือง

สีชมพู 0 - 1 สีเหลือง

สีเหลือง

15

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.1-3 )

 

สีม่วง - สีเขียว

สีม่วง 0 - 5 สีเขียว

สีเขียว ชนะเลิศ

16

กีฬาวอลเลย์บอล หญิง( ป.6-ม.2)

 

สีม่วง- สีฟ้า

สีม่วง 0 - 2 สีฟ้า

สีฟ้า

วันที่  15   ธันวาคม 2560

17

กีฬาแฮนด์บอลหญิง  ( ป.4-6 )

 

สีม่วง - สีฟ้า

สีม่วง 2 - 1 สีฟ้า

สีม่วง ชนะเลิศ

18

กีฬาวอลเลย์บอล หญิง( ป.6-ม.2)

 

สีฟ้า - สีชมพู

สีฟ้า 1 - 2 สีชมพู

สีชมพู

วันที่  19  ธันวาคม 2560

19

ชักเย่อ  อ. 1 หญิง
สีละ 30  คน รวมชายหญิง

 

สีฟ้า - สีม่วง

 

สีฟ้า

สีเขียว- สีเหลือง

 

สีเขียว

สีฟ้า- สีชมพู

 

สีฟ้า

20

ชักเย่อ  อ. 1 หญิง
สีละ 30  คน รวมชายหญิง

 

สีฟ้า - สีม่วง

 

สีฟ้า

สีเขียว- สีเหลือง

 

สีเหลือง

สีฟ้า- สีชมพู

 

สีฟ้า

21

ชักเย่อ  อ. 3 หญิง
สีละ 30  คน รวมชายหญิง

 

สีฟ้า - สีม่วง

 

สีฟ้า

สีเขียว- สีเหลือง

 

สีเหลือง

สีฟ้า-สีชมพู

           

 

สีฟ้า

22

 

ชักเย่อ  ป. 1   หญิง
สีละ 15  คน แยกชายหญิง

 

สีม่วง – สีเหลือง

           

 

สีเหลือง

 

สีชมพู – สีเขียว

           

 

สีชมพู

 

สีเหลือง- สีฟ้า

           

 

สีเหลือง

23

ชักเย่อ  ป. 1   ชาย  สีละ 15 คน แยก ชายหญิง

 

สีม่วง – สีเหลือง

           

 

สีเหลือง

 

สีชมพู – สีเขียว

           

 

สีชมพู

 

สีเหลือง-สีฟ้า

           

 

สีฟ้า

24

ชักเย่อ  ป. 2   หญิง สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีเหลือง – สีเขียว

           

สีเหลือง

 

สีม่วง – สีชมพู

           

สีชมพู

 

สีเหลือง - สีฟ้า

           

 

เหลือง

25

ชักเย่อ  ป. 2   ชาย สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีเหลือง – สีเขียว

           

 

เขียว

 

สีม่วง – สีชมพู

           

 

ชมพู

 

เขียว สีฟ้า

           

 

เขียว

26

ชักเย่อ  ป. 3  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีฟ้า – สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

สีม่วง – สีเขียว

           

 

ม่วง

 

เหลือง สีชมพู

           

 

เหลือง

27

ชักเย่อ  ป. 3  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

 

สีฟ้า – สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

สีม่วง – สีเขียว

           

 

ม่วง

 

เหลือง - สีชมพู

           

 

เหลือง

วันที่  20   ธันวาคม 2560

28

กีฬาปิงปอง ป.4 –ป.6

ชาย

สีชมพู–สีม่วง

สีชมพู 2 - 0 สีม่วง

สีชมพู

29

กีฬาปิงปอง ป.4 –ป.6

ชาย

สีเหลือง – สีเขียว

สีเหลือง 2 - 0 สีเขียว

สีเหลือง

30

กีฬาปิงปอง ม.1–ม.2

ชาย

สีชมพู–สีเขียว

สีชมพู 0 - 2 สีเขียว

สีเขียว

31

กีฬาปิงปอง ม.1–ม.2

ชาย

สีฟ้า– สีม่วง

สีฟ้า 2 - 1 สีม่วง

สีฟ้า

32

กีฬาฟุตบอลชาย ( อ.1-3 )

 

สีฟ้า – สีเหลือง

สีฟ้า 1 - 2 สีเหลือง

สีเหลือง

33

กีฬาฟุตบอลชาย ( อ.1-3 )

 

สีเขียว – สีม่วง

สีเขียว 2 - 1 สีม่วง

สีเขียว

วันที่  22   ธันวาคม 2560

34

กีฬาปิงปอง ป.4 –ป.6

ชาย

ชมพู- สีฟ้า

สีชมพู 2 - 0 สีฟ้า

สีชมพู

35

กีฬาปิงปอง ป.4 –ป.6

ชาย

ชมพู-เหลือง

สีชมพู 2 - 0 สีเหลือง

สีชมพู

36

กีฬาปิงปอง ม.1–ม.2

ชาย

เขียว- สีเหลือง

สีเขียว 2 - 0 สีเหลือง

สีเขียว

37

กีฬาปิงปอง ม.1–ม.2

ชาย

เขียว-ฟ้า

สีเขียว 2 - 0 สีฟ้า

สีเขียว

38

ชักเย่อ  ป. 4  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

 

สีเขียว – สีชมพู

           

 

เขียว

 

สีม่วง – สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

เขียว-สีฟ้า

           

 

เขียว

39

ชักเย่อ  ป. 4  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีเขียว – สีชมพู

           

 

ชมพู

 

สีม่วง – สีเหลือง

           

 

ม่วง

 

ชมพู-สีฟ้า

           

 

ชมพู

40

ชักเย่อ  ป. 5  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

 

สีฟ้า–สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

สีม่วง – สีชมพู

           

 

ม่วง

 

เหลือง-สีเขียว

           

 

เหลือง

41

ชักเย่อ  ป. 5  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีฟ้า–สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

สีม่วง – สีชมพู

           

 

ม่วง

 

เหลือง-สีเขียว

           

 

เหลือง

42

ชักเย่อ  ป. 6  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีชมพู–สีเหลือง

           

 

ชมพู

 

สีฟ้า – สีเขียว

           

 

ฟ้า

 

ชมพู-สีม่วง

           

 

ม่วง

43

ชักเย่อ  ป. 6  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

สีชมพู–สีเหลือง

           

 

เหลือง

 

สีฟ้า – สีเขียว

           

 

ฟ้า

 

เหลือง- สีม่วง

           

 

ม่วง

44

ชักเย่อ  ม. 1  2   ชาย  สีละ 10  คน แยกชายหญิง

 

สีชมพู–สีเหลือง

           

 

ชมพู

 

สีฟ้า – สีเขียว

           

 

ฟ้า

 

ชมพู-สีม่วง

           

 

ม่วง

45

ชักเย่อ  ม. 1  2   หญิง  สีละ 10คน แยกชายหญิง

 

 

สีชมพู–สีเหลือง

           

 

ชมพู

 

สีฟ้า – สีเขียว

           

 

ฟ้า

 

ชมพู- สีม่วง

           

 

ม่วง

วันที่  25  ธันวาคม 2560

46

กีฬาฟุตบอลชาย ( ม.1-2 )

 

เหลือง- ฟ้า

สีเหลือง 1 - 2 สีฟ้า

สีฟ้า ชนะเลิศ

47

กีฬาฟุตบอลชาย ( ป.4-6 )

 

เหลือง-ฟ้า

สีเหลือง 0 - 1 สีฟ้า

สีฟ้า ชนะเลิศ

วันที่  26 ธันวาคม 2560

48

กีฬาฟุตบอลชาย ( อ.1-3 )

 

สีเหลือง-สีชมพู

           

 

สีชมพู

49

กีฬาฟุตบอลชาย ( อ.1-3 )

 

สีชมพู
           

 

สีชมพูชนะเลิศ

 

วันที่ 27  ธันวาคม 2559

           

56

ชักเย่อ  อ. 1  หญิง  สีละ 30 คน รวมชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

57

ชักเย่อ  อ. 2  หญิง  สีละ 30 คน รวมชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

58

ชักเย่อ  อ. 3  หญิง  สีละ 30 คน รวมชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

59

ชักเย่อ  ป. 1  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

60

ชักเย่อ  ป. 1  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

 

61

ชักเย่อ  ป. 2  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

62

ชักเย่อ  ป.2  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

63

ชักเย่อ  ป. 3  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

64

ชักเย่อ  ป. 3  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

65

ชักเย่อ  ป. 4  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

66

ชักเย่อ  ป.4  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

67

ชักเย่อ  ป. 5  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

68

ชักเย่อ  ป. 5  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

69

ชักเย่อ  ป. 6  หญิง  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

70

ชักเย่อ  ป.6  ชาย  สีละ 15 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

71

ชักเย่อ  ม.1 -2  ชาย  สีละ 10คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

72

ชักเย่อ  ม.1 -2  หญิง  สีละ 10 คน แยกชายหญิง

 

รอบชิงชนะเลิศ  

 

กีฬากีฑา

ลำดับที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ระดับ

ผลการแข่งขัน

1

วิ่งทางตรง 50 เมตร

ชาย

ตอ.

1 สีเขียว 2 สีชมพู 3 สีฟ้า

2

วิ่งทางตรง 50 เมตร

หญิง

ตอ.

1 สีเขียว 2 สีฟ้า 3 สีม่วง

3

วิ่งทางตรง 50 เมตร

ชาย

อ.1

1 สีเขียว 2 สีฟ้า

3 สีชมพู

4

วิ่งทางตรง 50 เมตร

หญิง

อ.1

1 สีเขียว 2 สีม่วง

3 สีฟ้า

5

วิ่งทางตรง 50 เมตร

ชาย

อ.2

1 สีเขียว 2 สีม่วง

3 สีเหลือง

6

วิ่งทางตรง 50 เมตร

หญิง

อ.2

1 สีม่วง 2 สีเหลือง

3 สีเขียว

7

วิ่งทางตรง 50 เมตร

ชาย

อ.3

1 สีชมพู 2 สีเขียว

3 สีฟ้า

8

วิ่งทางตรง 50 เมตร

หญิง

อ.3

1 สีฟ้า 2 สีเขียว

3 สีเหลือง

9

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.1

1 สีเขียว 2 สีม่วง

3 สีเหลือง

10

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.1

1 สีฟ้า 2 สีม่วง

3 สีเหลือง

11

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.2

1 สีเหลือง 2 สีเขียว

3 สีฟ้า

12

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.2

1 สีชมพู 2 สีเขียว

3 สีเหลือง

13

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.3

1 สีม่วง 2 สีเหลือง

3 สีเขียว

14

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.3

1 สีเหลือง 2 สีฟ้า

3 สีชมพู

15

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.4

1 สีชมพู 2 สีม่วง

3 สีเขียว

16

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.4

1 สีเหลือง 2 สีชมพู

3 สีฟ้า

17

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.5

1 สีม่วง 2 สีชมพู

3 สีเหลือง

18

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.5

1 สีเหลือง 2 สีฟ้า

3 สีม่วง

19

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ป.6

1 สีเหลือง 2 สีฟ้า

3 สีชมพู

20

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ป.6

1 สีเหลือง 2 สีเขียว

3 สีชมพู

21

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ม.1

1 สีฟ้า 2 สีเหลือง

3 สีม่วง

22

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ม.1

1 สีชมพู 2 สีเหลือง

3 สีฟ้า

23

วิ่งทางตรง 100 เมตร

ชาย

ม.2

1 สีเหลือง 2 สีเขียว

3 สีชมพู

24

วิ่งทางตรง 100 เมตร

หญิง

ม.2

1 สีชมพู 2 สีเขียว

3 สีเหลือง

25

วิ่ง 4 ขา

ชาย

ป.4-6

1 สีเหลือง 2 สีม่วง

3 สีเขียว

26

วิ่ง 4 ขา

หญิง

ป.4-6

1 สีเหลือง 2 สีม่วง

3 สีฟ้า

27

วิ่ง 4 ขา

ชาย

ม.1-2

1 สีเหลือง 2 สีชมพู

3 สีม่วง

28

วิ่ง 4 ขา

หญิง

ม.1-2

1 สีเหลือง 2 สีเขียว

3 สีฟ้า

 

 

สรุปผลการแข่งขันสีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่ รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1 ฟุตบอลชาย ป.1-3
เหรียญทอง สีเขียว
เหรียญเงิน สีม่วง
เหรียญทองแดง สีฟ้า
2 แฮนด์บอลหญิง ป.4-6
เหรียญทอง สีม่วง
เหรียญเงิน สีฟ้า
เหรียญทองแดง สีชมพู
3 ฟุตบอลชาย ป.4-6
เหรียญทอง สีฟ้า
เหรียญเงิน สีเหลือง
เหรียญทองแดง สีเขียว
4 ฟุตบอลชาย ม.1-2
เหรียญทอง สีฟ้า
เหรียญเงิน สีเหลือง
เหรียญทองแดง สีชมพู
5 วอลเลย์บอล ชายหญิง ม.1-2
เหรียญทอง สีชมพู
เหรียญเงิน สีฟ้า
เหรียญทองแดง สีม่วง
6 ปิงปองชาย ป.4-6
เหรียญทอง สีชมพู
เหรียญเงิน สีเหลือง
เหรียญทองแดง สีฟ้า
7 ปิงปองชาย ม.1-2
เหรียญทอง สีเขียว
เหรียญเงิน สีฟ้า
เหรียญทองแดง สีเหลือง

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ ครูนำพล หารมาก ข้อมูลอ้างอิง ครูอรุณี,ครูมณีรัตน์,ครูเดชาธร,ครูภราดล,,ครูสมเกียรติ,

โรงเรียนเรียนอรรถญาสาธิต เลขที่ 359 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร.02-916-3357 E-mail : attyaschool@gmail.com ,Line ID : 029163357 ,www.aty.ac.th