hostgator coupon best offers
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

การแต่งกายวันทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ดุสิต วันพุธที่13 กันยายน 2560

                            แจ้งเรื่องการแต่งกายนักเรียนในวันไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ดุสิต วันพุธที่13 กันยายน 2560 นักเรียนทุกระดับชั้้น อนุบาล-มัธยม แต่งกายด้วยชุดนักเรียนค่ะ

 

ตัวอย่างการแต่งกาย

3

2

1