hostgator coupon best offers
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

2

                                      โรงเรียน อรรถญาสาธิต กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 .. เป็นต้นไป นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ(ในกรณีที่นักเรียนยังไม่ได้รับชุดนักเรียนไป) มาโรงเรียนตามปกติ

              

                                                                                  ..... จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ...