โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

โรงเรียนอรรถญาสาธิตได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารอีก 1 ช่องทาง สำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอรรถญาสาธิต สำหรับการติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ไอดีหลัก โรงเรียนอรรถญาสาธิต
ID Line : 029163357

กลุ่มไลน์ประจำชั้นเรียน สำหรับ Android ,Windows phone, ios

URL ตามลำดับชั้นเรียน

ป.1/1 http://line.me/R/ti/g/eLEFZw1T-c
ป.1/2 http://line.me/R/ti/g/FSokGpUtJa
ป.2/1 http://line.me/R/ti/g/LDyvWPzDpY
ป.2/2 http://line.me/R/ti/g/0xofx8L9l9
ป.3/1 http://line.me/R/ti/g/CvEsXFOreU
ป.3/2 http://line.me/R/ti/g/JU4tiOrg3t
ป3./3 http://line.me/R/ti/g/psUMim3EfS
ป.4/1 http://line.me/R/ti/g/WG9jNsiHgM
ป.4/2 http://line.me/R/ti/g/aVL6SvYUxd
ป.4/3 http://line.me/R/ti/g/h7MAp1OSTf
ป.5/1 http://line.me/R/ti/g/v2k0FYfsIU
ป.5/2 http://line.me/R/ti/g/vIKDOaWnkc
ป.6/1 http://line.me/R/ti/g/cKFhA-yZKC
ป.6/2 http://line.me/R/ti/g/7C5Jjuqfm6
ม.1 http://line.me/R/ti/g/DklEkSBdbE
ม.2 http://line.me/R/ti/g/VRTboUnj5_
อ.1/1 http://line.me/R/ti/g/xwCEBTvTT1
อ.1/2 http://line.me/R/ti/g/NXWfBBts0B
อ.1/3 http://line.me/R/ti/g/edAoug_4pq
อ.2/1 http://line.me/R/ti/g/t2sjTsjyhB
อ.2/2 http://line.me/R/ti/g/rc-dvPkfz0
อ.3/1 http://line.me/R/ti/g/KUZdAfCpDh
อ.3/2 http://line.me/R/ti/g/7R-KpfCnhQ
อ.3/3 http://line.me/R/ti/g/RYj6dXF5tb
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนอรรถญาสาธิต 359 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร : 02-916-3357 แฟกซ์ : 02-557-0905 อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.aty.ac.th

โรงเรยนอรรถญาสาธต

อ.101

อ.102

อ.103

อ.201

อ.202

อ.301

อ.302

อ.303

ป.101

ป.102

ป.201

ป.202

ป.301

ป.302

ป.303

ป.401

ป.402

ป.403

ป.501

ป.502

ป.601

ป.602

ม.1

ม.2

เลือกภาษา

Choose A Language