เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

00 15  

คุณครูโศภิษฐา  ณ กลองดี

   00 29  

คุณครูกิตติพร    ทองเภา

    00 17

คุณครูสรธร    เขื่อนแก้ว

                                     

เลือกภาษา

Choose A Language