โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

 การแสดงดนตรี ชมรมดนตรี วันภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

การแสดงดนตรี ชมรมดนตรี วันภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

 

การแสดงดนตรี ชมรมดนตรี วันภาษาไทย และการประกวดร้องเพลง

 

 

 Attya singing contest 2017 รอบคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2560

 

 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฟังธรรมะกับพระอาจารย์

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน  2560

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพละศึกษา "มอญซ่อนผ้า"

 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สวดมนต์ ฟังเทศน์

 

 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 การแข่งขันศิลปหัตกรรม Science show 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4 - ม.1

 

 การเรียนการสอนว่ายน้ำ วิชาพละศึกษา

 

 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559

 

 ซ้อมพิธีรอบกองไฟ ลูกเสือสามัญ