โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ประกาศผลการเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา1/2560

*** นักเรียนที่ผลการเรียนไม่แสดง ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร. 02-9163357 ***

*** E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Line ID : atyschool ***

final 1 2560

 

 
ชั้นอนุบาล 1/1 ชั้นอนุบาล 1/2 ชั้นอนุบาล 1/3
     
ชั้นอนุบาล 2/1 ชั้นอนุบาล 2/2
 
ชั้นอนุบาล 3/1 ชั้นอนุบาล 3/2  ชั้นอนุบาล 3/3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2