โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ประกาศผลการเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

*** นักเรียนที่ผลการเรียนไม่แสดง ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร. 02-9163357 ***

*** E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Line ID : atyschool ***

grade2

 
ชั้นอนุบาล 1/1 ชั้นอนุบาล 1/2 
 
     
 ชั้นอนุบาล 2/1 ชั้นอนุบาล 2/2  ชั้นอนุบาล 2/3
 
ชั้นอนุบาล 3/1 ชั้นอนุบาล 3/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
     
 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
  ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2