โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ประกาศผลการเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

*** นักเรียนที่ผลการเรียนไม่แสดง ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร. 02-9163357 ***

*** E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID : atyschool ***

 

 

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 new31 01/11/2561 ฝ่ายวิชาการ  คุณครูณิชกานต์ ปูยอดเครือ

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   04/04/2561 ฝ่ายวิชาการ  คุณครูณิชกานต์ ปูยอดเครือ

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 checkgrade 960x460