โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ชมรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สัปดาห์ที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

สัปดาห์ที่ 2 การวาดภาพระบายสีวันสุนทรภู่โดยใช้โปรแกรม Paint  ระบบปฏิบัติการ Windows 7

 

สัปดาห์ที่ 3 การวาดภาพระบายสีวันแม่โดยใช้โปรแกรม Paint  ระบบปฏิบัติการ Windows 7

 abc 1abc 2

abc 4abc 5

abc 6abc 7

abc 8abc 9

abc 10abc 11

abc 12abc 13

abc 14abc 16

abc 17abc 18

abc 19

 

สัปดาห์ที่ 3 การเรียนรู้เรื่องป้ายจราจร ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

nampontanyaluck

soavarosanatsara

nannapatsurangpimon

jitisudapattaramon

tanakitsiwat

suwanaanuchit

adipatjiratchaya

supachok