เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนอรรถญาสาธิต
โรงเรียนอรรถญาสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สมัครออนไลน์ คลิก!!
โรงเรียนอรรถญาสาธิต

ผลงานนักเรียน

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาหน้าที่พลเมือง

วิชาดนตรีศึกษา

วิชานาฏศิลป์

วิชาศิลปะ

วิชาการงานอาชีพ

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาภาษาอังกฤษ

เลือกภาษา

Choose A Language

Drirector