โรงเรียนอรรถญาสาธิต 359 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.02-9163357